CONTACT

SanshinJyushi Co. Ltd.

So-7 Chirihama town, Hakui city, Ishikawa prefecture 925-0054, Japan

TEL

+81-767-22-0257

FAX

+81-767-22-2134

E-Mail

info@s-regin.com

HP

http://www.s-regin.com